τοποθεσία

Το MYROS HOUSE βρίσκεται στα Φρατζεσκιανά Μετόχια, ένα γραφικό χωριό 10 μόλις λεπτά από το Ρέθυμνο. Μακρυά από τον θόρυβο της πόλης, αλλά ταυτόχρονα κοντά στις ευκολίες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο.